სსიპ.   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი

სპორტსმენები

>

ნიკოლოზ მშვილდაძე

სპორტის სახეობა: ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა

მწვრთნელი: ვაჟა კრავეიშვილი