სსიპ   საქართველოს   ოლიმპიური  რეზერვების  მზადების  ეროვნული  ცენტრი

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნა

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უნდა გაიგზავნოს სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირთან ელექტრონულ მისამართზე - oc@olympiccentre.ge

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის შემთხვევაში, შეავსეთ შესაბამისი ველები:

იურიდიული პირის დასახელება :
საიდენტიფიკაციო ნომერი :
იურიდიულ მისამართი :
ელ.ფოსტა :
ტელეფონი :
ხელმძღვანელი პირის სახელი :
ხელმძღვანელი პირის გვარი :
რა საშუალებით გსურთ მიიღოთ პასუხი :
ფაილის მიმაგრება (დასაშვები ფორმატი: JPG; PDF) :
აუცილებელი ველი.